Tüp Bebek Tedavi Uygulamalarında Devlet Desteğinden Faydalanabilmek için Çiftlerin Taşıması Gereken SGK Şartları Nelerdir?

Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, Anne adayının 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük olması durumunda,( IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.)

En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşullarıtaşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması, Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

SGK ŞARTLARINA UYDUĞUNUZDA DEVLET DESTEĞİ ALABİLMEK İÇİN TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu Kurumla sözleşmeli /protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, (tüp bebek tedavi raporu) düzenlenmiş olması gerekmektedir. Sağlık kurulu raporunda IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmadığının belirtilmesi gerekmekte olup uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması şarttır.

TÜP BEBEK TEDAVİ RAPORU KİMİN ADINA ÇIKMAKTADIR?

Genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu eşi adına çıkmaktadır.

SGK ŞARTLARINA UYDUĞUNUZDA KAÇ KEZ DEVLET DESTEĞİ ALINABİLİYOR?

En fazla (3) üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

TÜP BEBEK TEDAVİ RAPORU HANGİ HASTANELERDEN ÇIKARILABİLİR?

IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim verilen kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kaçıncı deneme olduğu, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir. Sağlık kurulu raporunda erkek ve/ veya kadın faktörü belirtilecektir. Tedavi göreceğiniz Merkezde doktorunuz sizin ve eşinizin tıbbi açıdan Tüp Bebek Tedavi raporu kriterlerine uyup uymadığınızı değerlendirebilecektir.

SAĞLIK KURULU RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? HER TEDAVİ İÇİN AYRI RAPOR MU ÇIKMASI GEREKMEKTEDİR?

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde tedaviye başlanmaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir. Sağlık kurulu raporu ilaç alımı için düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) ay geçerlidir. İkinci ve üçüncü IVF tedavisi için; bir önceki tedavi raporunun süresi 6(altı) ayı geçmemiş olsa da yeniden sağlık raporu düzenlenmesi gereklidir.

SAĞLIK KURULU RAPORUM İLE NE KADAR İLAÇ KULLANABİLİRİM? İLAÇLARIMI NERDE YAZDIRMAM GEREKMEKTEDİR?

SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla IVF tedavisi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar, tedavinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilecektir.

  • Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda en fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU gonadotropin ödenir. Bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranır
  • Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli hasta grubunda; en fazla 3 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU gonadotropin ödenir. Ayrıca bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranmaz.

IVF, OI ve IUI işlemlerinde; ovülasyon tetiklemesi için kullanılan hCG (human korionik gonadotropin) maksimum dozun dışında olup 10000 üniteyi geçemez.
IVF, OI ve IUI işlemlerinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.

KÖK HÜCRE VERİCİSİ KARDEŞ DOĞMASINA YÖNELİK IVF TEDAVİSİ SGK TARAFINDAN KARŞILANIYOR MU?

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-1maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır.

Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli/protokollü üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

TEDAVİ GÖRECEĞİM MERKEZE VERMEM GEREKEN TIBBİ VE RESMİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, IVF kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Sağlık Kurulu Raporunuz ve Raporunuzun çıkmasına sebep olan tıbbi kriterlerinizin kayıtlarının Merkezdeki dosyanızda bulunması gerekmektedir.

Tedavi gördüğünüz Merkezdeki dosyanızda olması gereken resmi evraklar; nüfus cüzdanları fotokopileri, evlilik cüzdanı fotokopisi, eşlerin vesikalık fotoğrafı, her iki eş için vukuatlı nüfus kayıt örneği ve bağlı bulunan resmi kuruma ait son beş yıldır doldurulmuş 900 iş gününü gösterir belge.

Çetin Emeç Bulv. 1065. Cd. No: 2/A Öveçler / Ankara

Telefon

Telefon

(0312) 472 33 34

E-mail

E-mail

info@ankaratupbebek.com.tr

Randevu Formu

Randevu Formu

Online Randevu