Blastokist Transferi

Home » Blastokist Transferi

Embriyolar 2. ya da 3. günde yani bölünme aşamasında transfer edilirler, ya da laboratuvar ortamında kültür süreleri uzatılarak 5. -6. gün aşamasına kadar bekletilirler. Bu aşamada embriyolar bölünmelerini sürdürerek blastokist denilen hücrelere dönüşürler. Bu aşamadaki embriyo büyüyerek içi sıvı dolu bir boşluk oluşturur ve ilerde bebeği oluşturacak kısım (ICM; inner cell mass) ve çocuğun eşi olan plasentayı oluşturacak kısım (trofoblastlar) belirgin hale gelir.

Bu şekilde gelişimlerini sürdüren daha sağlıklı embriyolar seçildiğinden hem bunların rahim duvarına tutunması kolaylaşır ve transferleri ile gebelik oranı artar hem de az sayıda transfer edilecekleri için çoğul gebelik riski azaltılmış olur. Ülkemizde blastokist tranferi ile ilk gebelik ekibimizce elde edilmiştir.