Cerrahi Tedaviler

Home » Cerrahi Tedaviler

Tüp Bebekte Cerrahi Tedaviler

tup-bebekte-cerrahi-tedaviler

Tanısal değerlendirme sonrasında tespit edilen yönteme göre bir tedavi yöntemi belirlenir. Aşağıdaki durumlarda hastanın sorunu cerrahi olarak çözüm gerektirebilir;

tup-bebek-tube

Tubal blok varlığında günümüzde tercih edilen yaklaşım Tüp Bebek Tedavisi olmasına karşın, özellikle tüpün uç kısmındaki tıkanıklıklarda laparoskopik mikrocerrahi uygulanabilir. Ancak başarısızlık durumunda yine tüp bebek gerekeceği için ve çok deneyimli cerrahların varlığını gerektirdiğinden günümüzde çok tercih edilmemektedi.

Endometriozis

Endometriozis: Özellikle erken evre endometriozisli hastalarda tanısal laparoskopi sırasında tespit edildiğinde endometriotik alanların yakılmasının gebelik şansını artırdığı bilinmektedir. Ancak günümüzde laparoskopi yapılma sıklığı azalmıştır.

Yumurtalıklarda büyük endometriomaların varlığında bunların laparoskopik olarak çıkarılması önerilmekle birlikte bu işlem sırasında normal yumurtalık dokusununda kısmen tahrip edileceği ve over rezervinin azalabileceği unutulmamalıdır.

cer4

Rahim içi patolojiler: Rahim içinde yer alan polip, myom, yapışıklıklar gibi durumlarda hsiteroskopi, ya da büyük myomların laparoskopi yada laparatomi ile çıkarılması gebelik sonuçlarını düzeltebilir.

cer5

Ovarian drilling: Polikistik over hastalarında laparoskopi yoluyla yumurtalık yüzeyine koterle delik açmak özellikle tıbbi tedaviye dirençli hastalarda gebelik sonuçlarını düzeltebilir. Ancak fazla agresif olunması normal yumurtalık dokusuna zarar verebilir ve over rezervini azaltabilir.

cer6

Hidrosalpinks; tubal cerrahi ya da enfeksiyon sonrasında tüplerin ucunun kapanması ve içlerinde sıvı birikmes ile oluşur. Tüp Bebek tedavisinde bu biriken sıvının rahim içine ilerlemesi tüp bebekte gebelik şansını azaltır ve bu nedenle tedavi öncesi özellikle ultrasonografide görülen hidrosalpinkslerin laparoskopik olarak çıkarılması önerilir.