Sperm, Yumurta ve Embriyo Dondurma

Sperm, Yumurta ve Embriyo Dondurma

Embriyo Dondurma: Başarılı bir tüp bebek merkezinin elde edilen tüm embriyoların korunması için başarılı bir embriyo dondurma programına sahip olması zorunluluktur ve hastalara çok önemli avantajlar sağlar ve yeni gebelik şansları sunar. Embriyo transferinde size 1 ya da 2 embriyo transfer edildikten sonra geride hala iyi kalitede embriyoların varlığında, bu embriyoların dondurularak saklanması ve gebe kalamamanız ya da ilerde tekrar çocuk istemeniz durumunda bu embriyolar çözülerek size tekrar transfer edilebilir. Bazen embriyo dondurması işlemine tıbbi nedenlerle ihtiyaç duyulur; şiddetli OHSS riskinin yüksek olduğu durumlarda ya da transfer sırasında kanama, polip, ince endometrium vb. gibi endometriumda gebeliği önleyebilecek sorunlar ortaya çıktığında ya da kanser tedavisi için kemoterapi alacak olan hastalarda tüm embriyoların dondurularak saklanması gerekebilir. Dondurma işlemi erken (prezigot) veya daha geç (embriyo veya blastokist aşamasında) evrede yapılabilir. Özel programlanabilen araçlar ya da tercihen vitrifikasyon yöntemi ile dondurulan embriyolar özel tanklarda sıvı nitrojen içerisinde yıllarca korunabilir.

Dondurulmuş embriyoların çözülerek kullanıldıkları sikluslarda yumurtaların geliştirilmesi ve yumurta toplanması işlemlerine gerek yoktur. Dondurulmuş embriyoların başarı ile transferi için rahim içi bazı hormonlarla hazırlanabileceği gibi, düzenli yumurtlayan kadınlarda uygun günün saptanması ile de embriyo transferi yapılabilir. Her iki yöntem arasında gebelik başarısı açısından farklılık yoktur. Transfer işlemi, dondurulmamış embriyo transferi ile aynı şekilde yapılır. Başarılı merkezlerde embriyo dondurma işlemi ile taze transferdekine benzer hatta daha yüksek oranda gebelik sağlanması mümkündür. Böylece yumurta geliştirmek için tekrar ilaç kullanma, yumurta toplama ve anestezi işlemleri gibi pahalı ve uzun tüp bebek sürecinin tekrarlanmaması ve ekonomik olması gibi ek avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca çok embriyo transferi edilmesini önleyerek çoğul gebeliği engelleyip tek canlı bir çocuğa sahip olabilmeniz için çok önemli bir fırsat yaratacaktır. Günümüze kadar dondurulmuş embriyolardan elde edilen gebeliklerde düşük ve doğumsal anormallik oranlarında bir artış saptanmamıştır. Ülkemizde dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi ile ilk gebelik ekibimizce elde edilmiştir.

Sperm Dondurma: Sperm sayısı çok düşük olan erkeklerde ileride sperm bulamama riskini önlemek, ya da kanser tedavisi için ışın ya da kemoterapi alacak erkeklerde veya testis ya da üreme kanallarından geçirilecek ameliyatlar öncesinde sperm kaybına bağlı infertilite sorununun önüne geçmek için spermler dondurularak saklanabilir. Aynı şekilde TESE, TESA gibi çeşitli cerrahi yöntemlerle elde edilen spermlerin dondurularak saklanması her yeni denemede erkeğin aynı ameliyat işlemlerini geçirmesini önleyecektir.

Yumurta (Oosit) Dondurma: Kadınlarda over rezervinin düşük olması durumunda, yumurtalık rezervini düşürecek veya yumurtalık dokusu kaybına neden olabilecek ameliyatlar ile kanser nedeniyle ışın ya da kemoterapi alacak hastalarda yumurtaların dondurularak saklanması kadının ilerde çocuk sahibi olabilme şansını sağlayacaktır. Ancak yumurta dondurma işleminde ilerdeki gebelik şansı kadının yaşı ve dondurulan yumurta sayısı ile doğrudan ilişkilidir.