Ovülasyon İndüksiyonu

Ovülasyon İndüksiyonu
Ovülasyon İndüksiyonu

Yumurtlaması olmayan ya da düzensiz yumurtlayan kadınlarda (Ovülasyon indüksiyonu) veya yumurtlaması olan kadınlarda birden çok yumurtanın gelişmesini sağlayarak (Kontrollü Ovarian Hiperstimülasyon) gebelik şansının artırılmasına çalışıldığı aşılama (IUI) ve diğer tüm Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinde (Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon) kullanılan tedavi şeklidir. Bunun için yumurtlama işlemini uyaran çeşitli ilaçlar kullanılır. Yumurtaların içinde bulunduğu kesecikler (follikül) belli bir büyüklüğe ulaşana (18-20 mm) kadar bu ilaçlara devam edilir ve ilaçlar kullanılırken ultrasonografi ve hormon (E2) takibi ile hasta izlenir. Folliküller belirli bir büyüklüğe ulaşınca çatlatma iğnesi (hCG) yapılır. Bundan 36-40 saat sonrasına sonra ya cinsel ilişki önerilir (timed coit) ya da eğer uygulanacaksa suni döllenme yapılır (aşılama, IUI) ya da tüp bebek (IVF) veya mikroenjeksiyon (ICSI) işlemleri için yumurta toplama işlemi (OPU) uygulanır.

Yumurtlaması olmayan kadınlarda yumurtlamayı sağlamak için kullanılan çeşitli ilaçlar vardır;
Klomifen Sitrat (CC) ve Tamoksifen selektif östrojen reseptör modülatörleri olarak bilinirler. CC en sık kullanılan ilaç olup adetin 5. günü 50 mg dozda başlanır, gerekirse sonraki sikluslarda 50 mg olacak şekilde artırılabilir ve günlük maksimum dozun 150 mg’ı geçmesi pek istenmez. Daha yüksek dozlarda endometriumun gelişimini bozarak gebelik oranlarının düşük kalmasına neden olur. CC ile s6 aylık sürede %80 ovülasyon ve %40 gebelşik oranı elde edilmesi mümkün olup, 6 siklustan sonra gebelik görülmezse diğer seçeneklere geçilmelidir. Çoğul gebelik oranı %10 olıup, yan etkileri sık değildir en çok sıcak basmalarından şikayet edilir.

Aromatase inhibitorleri (Femera=letrozole, anastrozole) erkeklik hormonu olan androjenlerin kadınlık hormonu olan östrojene dönüşümünü sağlayan aromataz enzimini bloke ederek kanda östrojen düzeyini azaltırlar ve böylece östrojenin beyindeki baskılayıcı etkisini kaldırarak hipofiz bezinden gonadotropin (FSH/LH) salgılanmasını artırırlar. Ancak ilacın ülkemizde bu amaçla kullanım izni yoktur.

İnsulin-duyarlılaştırıcı ajanlar =Metformin, Polikistik overli hastalarda (PCOS) günde 1500 to 2000 mg dozunda kullanılır. Klomifene dirençli olgularda Klomifenle kombine edilebilir. Mretformin kullanımı düşük riskini azaltmaktadır. Gebelik sırasında kullanımı ile zararlı bir etki gösterilmemiştir. Etkisini genellikle 2-3 ay içerisinde gösterir.

Gonadotropinler ağızdan etkili olmayan ilaçlardır ve kas içine y ada ciltaltına enjeksiyon şeklinde kullanılırlar. Tek başlarına ya da yukardaki oral ajanlarla birlikte kullanılırlar. Tedaviye genellikle siklusun 2 ya da 3. günü 75 Ü dozunda başlanması tercih edilir ve ultrasonografi ve östrojen ölçümü ile yapılan takiplerde hastanın yanıtına göre doz ayarlanır. Gebelik oranı oral ajanlardan daha yüksektir ancak çoğul gebelik ve OHSS riski (yumurtalıkların aşırı uyarılması) riskide aynı oranda artmıştır.