Mikro Tese

Home » Mikro Tese

Mikro Tese

TESE (Testicular Sperm Extraction) İlk kez 1994 yılında uygulanan bu yöntem semen örneğinde hiç sperm bulunmayan erkeklerde (azospermi) yumurtalıklardan (testis) sperm bulma işlemidir. Bu işlem erkekte semen örneğinin tümünde spermlerin hareketsiz olması durumunda (total immotilite) hareketli ya da daha fazla oranda canlı spermler bulabilme umuduylada yapılabilir. TESE yapılacak olan çiftlerde kadından yumurta toplanacağı gün ya da bir gün önce öncelikle erkek ameliyata alınır.

Lokal ya da genel anestezi altında doktor tarafından testislerden alınan doku örnekleri laboratuvara gönderilerek içerisinde sperm olup olup olmadığı araştırılır. Sperm bulununcaya kadar ya da sperm olmadığına kanaat getirinceye kadar doku örneği alınmaya devam edilir. İşlem sırasında operasyon mikroskobu kullanılması sperm bulma olasılığını artırmaktadır (Mikro-TESE).

Eğer sperm bulunduysa kadının yumurtaları toplanarak mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Bu yöntem kadında tedaviye hazırlandığı için Eş zamanlı TESE adını alır. Eğer sperm bulunamadıysa kadının yumurtaları toplanmaz ve tedavi basamaklarına son verilir. Yumurtalıkların aşırı uyarılma riskinin (OHSS) olduğu durumlarda TESE işleminde sperm bulunamasa da hastanın eşini koruma amaçlı yumurta toplama işlemi yapılabilir.

Alternatif olarak kadın işleme hazırlanmadan önce sadece erkek TESE işlemi yapılarak sperm olup olmadığı araştırılır ve sperm bulunması halinde doku dondurularak saklanır. Buna Diagnostik ya da Tanısal TESE denilir. Bu aşamadan sonra kadın tedaviye girerek yumurtaların toplanacağı gün veya bir gün önce dondurulan doku çözülerek bulunan spermlerle ICSI yapılmaktadır.

Burada bir müdahaleyle birden çok deneme yapma şansı doğmakta ve kadın eğer sperm yoksa gereksiz tedaviye ve strese maruz kalmamaktadır. Bu uygulamanın tek ve en önemli dezavantajı çözme işlemi sırasında sınırlı sayıda sperm olan vakalarda spermin bulunamamasıdır. Bu nedenle Eş zamanlı ve tanısal TESE seçenekleri avantaj ve dezavantajları ile çifte detaylı olarak anlatılmalıdır.