Tedavi Protokolleri ve Başarı

Home » Tedavi Protokolleri ve Başarı

Tüp Bebek Tedavi Protokolleri ve Başarı

Klasik tüp bebek tedavisinde yumurta sayısını ve dolayısıyla başarı şansını artırmak için geleneksel olarak tek başına FSH ya da FSH ve LH içeren ve gonadotropin adı verilen ilaçlarla yumurtalıklar uyarılmakta ve ayrıca kendiliğinden yumurtlama olmaması içinde GnRH agonist ya da antagonistleri tedaviye eklenmektedir. Bu yöntemlerin tümü Klasik (konvansiyonel) IVF olarak bilinir.

Bu ilaçlara başlamadan önce doğum kontrol hapı gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçların kulanılma şekillerine göre agonist protokolleri (Uzun,Kısa,Ultra-kısa, mikrodoz, coflare vb) ya da antagonist protokoleri mevcuttur. Bazen gonadotropinlere ağızdan kullanılan Clomiphene Citrate (CC), tamoksifen, aromataz inhibitörleri (Letrazol) ya da diğer ilaçlar (Metformin vb) eklenebilir.

Bu protokollerin tümünde HCG ile çatlatma gerçekleştirilir ve luteal fazda progesteron desteği verilir. Protokol seçimi, ilaç seçimi ve dozları tamamen bireysel özelliklerinize göre saptanır ve kullanılan ilaçların ya da tedavi şemalarının biribirlerine belirgin üstünlüğü yoktur.

Günümüzde klasik IVF uygulamalarının yüksek maliyeti, OHSS ve çoğul gebelik gibi artmış riskleri, çok oosit geliştirilmesinin endometrium ve oosit kalitesini bozduğunun düşünülmesi alternatif tedavi yaklaşımlarını gündeme getirmiştir Bunlar hasta dostu düşük maliyet ve komplikasyonlu tedavi yaklaşımlarıdır ve kısaca IVF-Lite olarak bilinirler. Bu yöntemler;

Doğal (Natürel) Siklus’ta IVF; Hiçbir ilaç kullanılmadan, kadının kendi doğal siklusunda geliştirdiği yumurtanın toplanmaya çalışıldığı uygulamalara denir. Başarılı olunabilirse tek yumurta elde edilir. Başarı oranı düşüktür.

Modifiye Doğal Siklus’ta IVF; Yine kişinin kendi doğal siklusunda geliştirdiği tek yumurtanın toplanmasının hedeflendiği ve siklus iptalini önlemek için çok az miktarda ilacın (FSH, HMG, CC vb) kullanıldığı siklusa denir ve daha çok tercih edilmektedir. Burada da tek yumurta elde edilir ancak doğal siklusa göre daha az tedavi iptal edilir. Çatlatma için HCG kullanılır ve yumurtlama antagonistle önlenir. Başarı oranı düşüktür.

Mild (hafif) Klasik IVF’e göre daha az ilacın kullanıldığı sikluslardır ve hedef 2 – 7 arasında yumurta elde etmektir. Yumurtlmayı önlemek için Antagonist ve çatlatmak için HCG kulanılır. Son zamanlarda daha fizyolojik olması yan etkileri ve maliyeti azaltması nedeniyle tercih edilmektedir.

In Vitro Maturasyon (IVM; İlaçsız IVF); İlaç kullanılmadan ya da çok az miktarda kullanılarak henüz yumurtalar olgunlaşmadan siklusun erken döneminde HCG yapılarak yumurtaların toplandığı ve laboratuar ortamında olgunlaştırılarak mikroenjeksiyon yöntemiyle döllendiği uygulamalara verilen isimdir. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri, ilerde kanser yapabildiği düşüncesi, düşük maliyeti gibi nedenlerle ilaçsız tüp bebek ismi hastalara çok cazip gelmektedir. Ancak tüm hastalar için kesinlikle uygun değildir. Polikistik overli bazı hastalarda ve kötü over yanıtı olan bazı hastalarda kullanım alanı olan ve hala deneysel kabul edilen bir yöntemdir. Gebelik oranları hala klsik IVF uygulamalarından düşüktür ve gebelik sonrası düşük oranı daha fazladır.