Tesa – Pesa

Home » Tesa – Pesa

Tesa – Pesa

TESA (Testiküler sperm aspirasyonu) ya da PESA (Perkütan sperm aspirasyonu); Sperm taşıyan kanalların doğuştan ya da sonradan geçirilen çeşitli hastalık, travma veya ameliyatlara bağlı olarak tıkanması sonucunda semende hiç sperm bulunmaması (obstrüktif azoospermi) durumunda erkeklerin testis (TESA) ya da kanallarından (PESA) ameliyata gerek kalmaksızın ince iğne yardımıyla sperm elde edilebilir. Ya da genel anestezi altında mikrocerrahi yöntemiyle

(MESA;Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) sperm elde edilebilir. MESA günümüzde çok kullanılan bir yöntem değildir. Elde edilen spermler daha sonra mikroenjeksiyon işlemi ile kadından elde edilen yumurtaların içerisine enjekte edilmektedir.