Tüp Bebek Nedir? Nasıl Yapılır?

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücresi ile birlikte, erkek üreme hücrelerinin vücudun haricinde, yani laboratuvar içerisinde birleştirilmesi sağlanarak döllenmenin ortaya çıkmasına destek olan, tedavi dönemini kapsayan tıbbi bir uygulamadır. Döllenmeyi sağlayan yumurtalar bölünme görevine başlayarak, embriyo olarak adlandıran ilk gelişim evresini, laboratuvar ortamında oluştururken, anne adayının rahminin içerisine yerleştirilir. Bu dönemin gerçekleşmesinden hemen sonra meydana gelen hamileliğin, doğal teknikler ile ortaya çıkan hamilelikten herhangi bir farklı bulunmaz. Doğal yollar ile gerçekleşen hamilelik yönteminden tek farkı, döllemenin gerçekleşme evresinin laboratuvar içerisinde oluşması ve döllenen yumurtaların yeniden anne rahmine aktarılmasıdır.

Tüp Bebekte Başarı Oranı

Tüp bebek tedavi öncesi aşırı kilolardan kurtulmak, sigara, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak, stresten kaçınmak başarı şansınızı artırır.

Tüp Bebek tedavi öncesi değerlendirme; Çiftin yeterli temel araştırmasının yapılmış olması ve sorunun net saptanması gerekir. Bu araştırma aynı zamanda tüp bebek başarısını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesini ve tedaviye başlamadan önce ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır. Örneğin hidrosalpenks denilen tubalarda sıvı birikimi varsa tüplerin çıkarılması, rahim içinde bulunan polip myom gibi lezyonların çıkarılması, hipo ya da hipertrodi gibi diğer tıbbi sorunların çözülmesi önemlidir.

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi, eski zamanlarda enfeksiyon veya uygulanan cerrahi müdahale sonucunda, tüplerinde kalıcı bir hasar ile karşılaşılan kadınlarda uygulanmaya başlanmış, kısa bir zaman sonra ise, kısırlığa neden olan değişik sebepleri tedavi edilmesinde de uygulanmaya devam edilmiştir. Günümüzde, endometriozis, nedeni henüz bilinemeyen kısırlık bulgularıyla, erkek ile alakalı olan kısırlıkta, tüp bebek yöntemlerinin uygulanması ile başarılı sonuçları elde etmek gayet mümkündür. Özellikle son dönemlerde yapılmaya başlanan mikroenjeksiyon, sperm sayısının çok az olması ve hatta menisinde hiç sperm bulunmaması durumunda, testisinde sperm görülen erkeklerin tedavi edilmesinde bir devrim şeklinde ifade edilmektedir.

  • Fallop kanalları olmayan veya herhangi bir nedenle tıkalı olan kadınlar.
  • Gebe kalmak için geçirdiği cerrahi girişimleri başarısız olanlar ve cerrahinin çok riskli olduğu kadınlar
  • Sperm sayısı, hareketliliği ya da şekil bozukluğu olan ve bu nedenlerle çocuk sahibi olamayan erkekler
  • Çocuk sahibi olamama nedeni; endometriyozis, rahim ağzındaki salgının sperm hareketlerini bozması (servikal faktör), yumurtlamama (anovülasyon) ve açıklanamayan infertilite (unexplained infertilite) sorunu olup daha basit ovülasyon indüksiyonu ve IUI (aşılama) gibi tedavilerle gebelik elde edilememiş olanlar
  • Yaşı 35’ in üzerinde olan ve over rezervi düşük olan kadınlar
  • Genetik tanı gerektiren hastalıkların varlığı

Tüp Bebek Tedavisinde İleri Kadın Yaşı ve Doğurganlık

Kadın yaşının genç olması ve over rezervin iyi olması başarı üzerinde etkili en önemli faktörlerdir. TV ya da gazetelerde her gün duyduğunuz 50 -60 yaşında bile gebe kalabiliyorlar sözcüğü tamamen bir yalan olup bu gebeliklerde başka genç bir kadından alınan yumurtaların kullanıldığı donör uygulamaları söz konusudur.

Günümüz toplumunda, kadınlar tarafından gebeliğin daha ileri yaşlara bırakılması genel bir seçim olarak daha sık karşımıza çıkmaktadır ancak bu gerek doğal yollarla ve gerekse tedaviyle gebelik elde etme olasılığını belirgin olarak azaltmaktadır. Bu nedenle kadının sağlıklı bir gebelik ve gebe kalma potansiyeli üzerine, yaşın etkili olduğunun farkında olması çok önemlidir. Biyolojik nedenlerden dolayı ileri yaşlarla birilikte doğurganlık azalır. Otuz yaş altında herhangi bir ayda gebe kalabilme şansı % 20 iken, 40 yaş üzerinde bu şans yalnızca % 5 olarak öngörülmektedir. Tüp bebek gibi ileri infertilite tedavilerinde dahi 40 yaş üzerinde gebe kalma şansı azalırken, düşük yapma şansı artmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Hazırlık Aşaması

Çiftlerle yapılan görüşmeyi, doktor muayenesini, bazı kan tetkiklerini ve hormonal incelemeleri, gerekirse histerosalpingografiyi (HSG), erkek için sperm analizi ve gerekli diğer testlerin yapılmasını ve tedavi portokolünün belirlenmesinden sonra, hemşire tarafından bilgilendirmeyi ve maliyet açıklamalarını içerir. Tüm testlerin genellikle IVF uygulaması başlamadan tamamlanması gerekir. Böylece önceden saptanabilecek bir problemin, IVF işlemini etkilemesi önlenebilecek ve çiftin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanabilecektir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yumurta Toplanması

Tüp bebekte, Yumurtaların toplanması (OPU); Yumurta toplama işlemlerinin hemen hemen tamamı vajinal yoldan yapılan ultrasonografi yardımıyla (transvajinal ultrasonografi) gerçekleştirilir. Bu işlem genelde 10 dakikadan daha kısa sürer. Hastaların işlem sırasında rahatlaması ve ağrı duymaması için çeşitli ilaçlar kullanılır.

Tüp Bebek tedavisinde Sperm ve Yumurta Hazırlığı

Tüp Bebek tedavisinde Sperm ve Yumurta Hazırlığı Yumurtaların toplandığı gün, döllenme işleminde kullanılmak üzere erkek eşin androloji laboratuvarına sperm örneği vermesi gereklidir. Laboratuvarda döllenme işleminde kullanılacak sperm örneği içindeki sperm hücreleri, çeşitli yöntemlerle ayrılırak seçilir. Sperm seçimi için mevcut çeşitli yöntemlerden sizin için en uygunu kullanılarak daha iyi hareket eden ve şekli normal olanlar seçilir. Toplanan yumurtalar mikroskop altında değerlendirilir, her biri olgunluklarına göre derecelendirilir. Yumurtanın olgunluğu onun döllenebilme kapasitesini belirler. Yumurtalar toplandıktan ve hazırlandıktan sonra ve yine sperm hücreleri hazırlandıktan sonra IVF(tüp bebek) ya da ICSI (mikroenjeksiyon) olmak üzere bu iki yöntemden biri ile dölleme işlemi gerçekleştirilir.

Blastokist Transferi

Embriyolar 2. ya da 3. günde yani bölünme aşamasında transfer edilirler, ya da laboratuvar ortamında kültür süreleri uzatılarak 5. -6. gün aşamasına kadar bekletilirler. Bu aşamada embriyolar bölünmelerini sürdürerek blastokist denilen hücrelere dönüşürler. Bu aşamadaki embriyo büyüyerek içi sıvı dolu bir boşluk oluşturur ve ilerde bebeği oluşturacak kısım (ICM; inner cell mass) ve çocuğun eşi olan plasentayı oluşturacak kısım (trofoblastlar) belirgin hale gelir.

Embriyo Transferi

Embriyo transferi (ET), genellikle yumurta toplanmasından iki-üç gün sonra yapılır. Ancak sizin için daha uygun olacağı düşünülüyorsa embriyo transferiniz 5. – 6. güne kadar geciktirilebilir ve blastokist aşamasında transfer olarak adlandırılır. Transfer için normal gelişen embriyo / embriyolar seçilir. Transfer edilecek embriyo sayısı bir çok ülkede yaşınıza ve embriyo kalitesine göre değişir ve farklılıklar gösterir. Ülkemizde 35 yaş altındaki ilk 2 denemede 1 embriyo, 35 yaş altında ikinci denemeden sonra ve 35 yaş üstünde 2 embriyo transferine izin verilmektedir.

Yumurtaların (Oositlerin) Geliştirilmesi

Tüp bebek uygulamalarında başarı şansını artırmak için, her sağlıklı kadında ayda bir tane oluşan yumurta sayısını arttırmak gereklidir. Bu nedenle yumurtalıkları daha fazla sayıda yumurta geliştirmeye sevk eden ilaçlar kullanılır. Doktorunuzun sizi muayene etmesi ve tetkiklerinizi değerlendirmesinden sonra size özel dozlarda düzenlenmiş bir ilaç listesi ve kullanma şeması alacaksınız.
Tedavi protokolünüzü; yaşınız, daha önceki tedavi öykünüz, daha önceki tüp bebek uygulamalarındaki sonuçlarınız, ve adetinizin 2. veya 3. gününde bakılmış olan FSH düzeyiniz etkiler. Yumurtalıkları uyarmada kullanılan ilaçların neredeyse tamamı maalesef enjeksiyonla kullanılmaktadır.

Çetin Emeç Bulv. 1065. Cd. No: 2/A Öveçler / Ankara

Telefon

Telefon

(0312) 472 33 34

E-mail

E-mail

info@ankaratupbebek.com.tr

Randevu Formu

Randevu Formu

Online Randevu