Sperm ve Yumurta Hazırlığı

Home » Sperm ve Yumurta Hazırlığı

Tüp Bebek tedavisinde Sperm ve Yumurta Hazırlığı

Sperm örneği verme

Yumurtaların toplandığı gün, döllenme işleminde kullanılmak üzere androloji laboratuvarına sperm örneği vermeniz gereklidir. Bunun zamanı ve uymanız gereken kurallar, size androloji laboratuvarı sorumluları tarafından açıklanacaktır. Eğer daha önceden dondurulmuş sperm ya da TESE (Testiküler Sperm) örneğiniz var ise buradaki akış şeması sizin için daha farklı olacaktır. Bu konuda androloji laboratuvarı sorumlularından bilgi alabilirsiniz.

Laboratuvarda döllenme işleminde kullanılacak sperm örneği içindeki sperm hücreleri, çeşitli yöntemlerle ayrılırak seçilir. Sperm seçimi için mevcut çeşitli yöntemlerden sizin için en uygunu kullanılarak daha iyi hareket eden ve şekli normal olanlar seçilir.

Oositlerin inkübasyonu ve döllenme

Toplanan yumurtalar mikroskop altında değerlendirilir, her biri olgunluklarına göre derecelendirilir. Buna göre yumurtalar 3 gruba ayrılır. GV, MI ve MII. Sadece MII (Metafaz II) aşamasındaki yumurtalar döllenmeye uygundur. Yumurtanın olgunluğu onun döllenebilme kapasitesini belirler. Yumurtalar toplandıktan ve hazırlandıktan sonra ve yine sperm hücreleri hazırlandıktan sonra IVF ya da ICSI olmak üzere aşağıda anlatılan iki yöntemden biri ile dölleme işlemi gerçekleştirilir.

İnvitro fertilizasyon (IVF): 30 yıldan daha uzun süredir kullanılan bir yöntemdir. İlk kez 1978 yılında İngiltere’de uygulanmıştır. Toplanan yumurtalar özel yöntemlerle hazırlanmış belli sayıdaki hareketli sperm hücresi ile özel kültür sıvıları içinde bir araya konularak spermin kendiliğinden yumurtanın içine girmesi ve onu döllemesi beklenir. Biraraya konulan sperm ve yumurtalara daha sonra anne rahmini ortamını taklit eden cihazlarda (inkübatörler) bekletilirler. Bu işleme kısaca IVF ya da tüp bebek işlemi denilir.

İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI – mikroenjeksiyon): Bu yöntem ilk kez 1992 yılında Belçika’da uygulanmış ve daha sonra dünyada yaygınlaşmıştır. Önceleri çocuk sahibi olma şansı olamayan bir çok infertil çifte oldukça yüksek gebelik şansı sağlayan bu yöntemde, özel bir mikroskop ve mikromanüpilatör denilen aletler yardımı ile çok ince bir iğne içine alınan tek bir sperm hücresi (erkek üreme hücresi) yumurtanın içine yerleştirilir. ICSI erkek infertilitesi için devrim sayılabilecek bir değişim yaratmıştır.

Böylece sperm sayısı çok düşük, sperm hareketleri yetersiz, sperm şekli bozuk olan infertil erkekler çocuk sahibi olabilme şansını yakaladılar. 1993 yılından sonra ise sperm analizinde hiç sperm hücresi olmayan erkeklerde eğer testislerinde (yumurtalık) cerrahi girişimle (TESE) hücre bulunursa mikroenjeksiyon ile çocuk sahibi olabilme şansına ulaştı. Sperm sayısı aşırı derecede düşük olan erkeklerin bu durumu genetik yapılarından kaynaklanıyorsa, ICSI ile bu durumun erkek çocuklarına aktarılma ihtimali mevcuttur.

Bu nedenle çifte daha iyi bir bilgilendirme için genetik danışmanlık istenebilir. Ayrıca doğumsal olarak erkeğin sperm kanallarının olmaması durumu olan ‘vaz agenezisi’, kistik fibrozis denilen bir hastalıkla birlikte olabilir. Genetik geçişli olduğu bilinen bu hastalık için de genetik inceleme yararlı olabilir.