Tüp Bebekte Başarıyı Artıran Faktörler

Tüp bebek tedavisi tıbbi ve cerahi klasik tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen gebe kalınmasının mümkün olmadığı durumlarda ya da kendiliğinden gebe kalmanın mümkün olmadığı bazı durumlarda  başvurduğumuz ve yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir kullandığımız  bir tedavi yöntemidir.

Tüp bebek uygulamasının hiç gerekli olmayan hastalarda doğrudan kulanılması ne kadar yanlışsa, kullanıldığı durumlarda da sorunu tamamen çözebileceğini düşünmek o kadar yanlıştır. Yani yüzde yüz başarı sağlayan bir yöntem değildir, hatta birden fazla denemede bile gebelikle sonlanmayabilir. Başarı; uygun ve yeterli teknolojinin deneyimli ve başarılı bir ekip tarafından uygulandığı, kalite kontrol sistemlerine önem veren bir merkezin seçimi, tedaviye uyum ve karşılıklı güvenin sağlanabilmesi,  kadın yaşı, ve over rezervi, infertilite nedeni, embriyoların kalitesi ve genetik yapısı vs gibi çok sayıda faktörden etkilenir.

Tüp bebek tedavisi günümüzde standartları belirlenmiş, klasik bir tedavi yöntemidir. Mucizeler değil standartlar başarıyı belirler. Ancak ne yazık ki bu alanda sektörümüzde çok ciddi bir bilgi kirliliği vardır ve tüp bebekle ilgili çok sayıda kanıtsız bilgi  gazeteler, televizyonlar, internet vs aracılığı ile ileri sürülmektedir. Bazen sadece küçük hasta gruplarında yapılmış ve rutin uygulamaya girmemiş iyi niyetli bazı bilimsel çalışmalar, ya da etkinliği bilimsel çalışmalarda kanıtlanmamış amprik tedavi yöntemleri başarının altın anahtarı gibi sunulabilmektedir.  Unutmayınız ki hiçbir şey yapmadığımız çiftlerin bile tedaviyi beklerken ya da tedavi sonrasında kendiliğinden gebe kalabilmesi mümkündür. O yüzden başarımızı belirleyen mucizeler değil, doğru yaptığımız uygulamalardır. Bu yöntemlerin herhangi birisi mucize getiren bir uygulama olsa tüm hastalara uygulanması gerekirdi. Sunulan her yöntemin tüm hastalar için çözüm getirmediği unutulmamalıdır.  Bu nedenle tüp bebek yönteminde başarıyı artıran gerçekleri iyi bilmemiz ve anlamamız gerekir.

Genel Tedbirler;

Tedavi öncesi aşırı kilolardan kurtulmak, sigara, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak, stresten kaçınmak başarı şansınızı artırır.

Tedavi  öncesi değerlendirme;

Çiftin yeterli temel araştırmasının yapılmış olması ve sorunun net saptanması gerekir. Bu araştırma aynı zamanda tüp bebek başarısını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesini ve tedaviye başlamadan önce ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır. Örneğin hidrosalpenks denilen tubalarda sıvı birikimi varsa tüplerin çıkarılması, rahim içinde bulunan polip myom gibi lezyonların çıkarılması, hipo ya da hipertrodi gibi diğer tıbbi sorunların çözülmesi önemlidir.

-Ekibin deneyimi;

Tedavinizi  üstlenen Kadın Doğum uzmanları, laboratuvar ekibi ve hemşire kadrosundan oluşan tıbbi  ekibin deneyimi başarı  için en önemli faktörlerdendir; İnfertil çifterin çoğu bireysel olarak tedavi edilebilsede tüp bebek gerekli olduğunda tam bir ekip çalışması gerekir; Deneyimli doktorlar, embriyologlar, hemşireler, yönetim kadrosu, sizlerle ilgilenecek danışman kadrosu son derece önemlidir. Dürüst, etik, bilimsel ve güncel teknolojiyi abartmadan düzgün bir şekilde kullanabilen  bir kadro ve karşılıklı güven en önemli konuların başında gelir. Yumurta gelişimi için bireysel olarak size uygun ilaçların seçimi, dozlarının ayarlanması,  ultrasonografi ve kan tetkikleri ile yapılan izlem, yumurtlarınızın sorunsuz toplanması, sorunsuz şekilde size transfer edilmesi  ve bu yaklaşık 15 günlük süreçte sizi olumsuz etkliyebilecek komplikasyonlardan korunmanız hep bu süreç içindedir. Laboratuvar donanımı ve laborauvar ekibin deneyimi ayrıca vurgulanmalıdır. Laboruvar tüp bebek işlemlerinin yapıldığı bir mutfak gibi düşünülebilir.  Sadece size ait olan yumurta ve sperm hücrelerinin üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak döllenmesi, uygun ve steril koşullarda gelişimlerinin sağlanması ve size nakledilmesine kadar geçen süreçte optimum koşullarda tutulması gereklidir.

-Teknoloji, ve ekipman;

Tüp bebek tedavisi üst düzey bir teknolojinin kullanımını ve güncel gelişmelerin izlenmesini gerektirir. Laboratuvar ve ameliyathane ortamında yeterli teknik ekipman, steril hava, her hasta için yeterli sayıda inkübatör, embriyoların içinde bekletilerek geliştirildiği sıvıların (medyum) kalite kontrollerinin yapılması, steril malzemelerin kullanılması  ve yeterli teknik ekipman ve destek eleman bulundurulması önemlidir.

-Kalite kontrol sistemleri;

Yeterli ve üst düzeyde kullanılabilen kalite kontrol sistemlerinin varlığı başarının altın anahtarıdır.

-Merkez seçimi;

Uygun ekip, ekipman ve teknolojiyi barındıran ruhsatlı, yasal denetimlerden geçmiş deneyimli ve bilinen bir merkezin seçimi şansınızı iyi kullanabilmeniz adına atacağınız en önemli adımlardan birisidir.

-Tedaviye uyum;

Yukardaki belirtilen faktörlerin tümünün varlığına karşın tedaviye uyum sağlanamaması ve ilaçların düzgün kullanılmaması durumunda başarı oranı belirgin olarak düşer. Bu nedenle tedaviye uyumunuz ve işbirliğiniz son derece önemlidir.

Çetin Emeç Bulv. 1065. Cd. No: 2/A Öveçler / Ankara

Telefon

Telefon

(0312) 472 33 34

E-mail

E-mail

info@ankaratupbebek.com.tr

Randevu Formu

Randevu Formu

Online Randevu