Üreme Durumunuzu Değerlendirin

Birleşmiş Milletler 1995 yılında Üreme Sağlığını;  Tatmin edici bir seks hayatına ve üreyebilme yeteneğine sahip olmak ve hangi sıklıkta ve nasıl yapabileceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmak olarak tanımlamaktadır.

Ancak; günümüzde çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek arttığı düşünülen  düşük fertilite oranları ve gecikmiş çocuk doğurma yaşı gibi faktörler göz önüne alındığında biz  fertilite uzmanları,  infertilite ile yüzleşip onu tedavi etmek için çabalamak yerine fertilite durumunun önceden  değerlendirilmesi ve öngörülmesine yönelik bazı uygulamaların önemini vurgulamak istiyoruz. Bunun için alınacak tedbirlerden birisi “Üreme durumu ya da potansiyelinin değerlendirilmesi ve danışmanlık” konusunda sunulan hizmetleri artırmak ve bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmaktır.

Bu hizmetlerin amacı kısaca;

Evli ya da bekar, çocuk isteyen ya da şimdilik çeşitli nedenlerle bunu erteleyen erkek ya da kadınlara farkında olmadıkları  üreme problemleri konusunda rehberlik hizmeti sunarak bireysel olarak değerlendirilmelerini sağlamaktır. Bu hizmetin amacı infertiliteyi önlemek ve fertilite tedavisine olan talebi azaltmaya çalışmaktır. Ayrıca gebelik elde etmeye çalışanlar için  doğru danışmanlık bu şekilde sağlanabilmektedir.

Üreme durumunun değerlendirilmesine yönelik temel nedenler ;

1-Kadınların artan eğitim düzeyi ve kariyer planlaması nedeniyle çocuk doğurma yaşını ertelemeleri en önemli faktörlerden birisidir. Kadın açısından erken 20’li yaşlar üreme için en optimal dönemlerdir ve yaş arttıkça, özellikle 35> yaşından sonra üreme gebelik şansı belirgin olarak azalır.

2-İnfertilitenin düzeltilmesine yönelik  tedavilerin artması ve oosit ya da sperm vs. dondurma gibi konuların yanlış yorumlanması ve yalancı güven duygusuna neden olan yayın, reklam ve haberlerin artması yine gebeliklerin ertelenmesine neden olabilmektedir.

Üreme durumu nasıl  değerlendirilebilir ?

Üreme Tıbbı uzmanı tarafından başvuran her kadın ve erkek ya da çifte ortalama 30-45 dk süre ayrılır.

Kadının değerlendirilmesi ;  Üreme ve tıbbi öyküsüne göre aşağıda özetlenen ve çeşitli sorulardan   oluşan bir risk değerlendirilmesi yapılır. Muayene, ultrasonografik olarak overlerde antral follikül sayısı ve uterin ve pelvik patoloji olup olmadığının değerlendirilmesi ve AMH gibi bazı laboratuvar testleri, ile risk durumu saptanır.

Erkeğin değerlendirilmesi ; Erkek infertilitesi için bilinen risk faktörleri yönünden benzer bir değerlendirme yapılır. Erkekte sperm volümü, sayı, motilite ve progresif motilite yüzdesi değerlendirilir.

Aşağıda özet olarak sunulan değerlendirme sonucunda kişinin ya da çiftin basit olarak değerlendirmesi yapılarak üreme durumu ve potansiyel riskler belirlenir ve önerilerde bulunulur.

Bu konuda eğer bu hizmeti sunan bir kliniğe gitmek için zamanınız yoksa , lütfen bunu ertelemeden en azından aşağıdaki sorulara yanıt vererek kendi kendinize bir risk değerlendirmesi yapınız. Değerlendirme sonucunda eğer verdiğiniz yanıtlar orta ya da yüksek riskli gruptan maddeler içeriyor y ada bunlarda  yoğunlaşıyorsa erteleme konusunu tekrar ciddi olarak yeniden gözden geçiriniz ve ilerde bir çok nedenle geç kalmış olabileceğinizi unutmayınız.

Çetin Emeç Bulv. 1065. Cd. No: 2/A Öveçler / Ankara

Telefon

Telefon

(0312) 472 33 34

E-mail

E-mail

info@ankaratupbebek.com.tr

Randevu Formu

Randevu Formu

Online Randevu