Yumurtalık (over) Rezervi

Home » Yumurtalık (over) Rezervi

Yumurtalık (over) Rezervi

Kısaca belirli bir anda yumurtalıklarda tedaviye yanıt verebilecek yumurta sayısını belirler. Yaşla beraber yumurtalık rezervi azalır, ancak yaş dışında sigara içilmesi, karın içi ameliyatlar, yumurtalıkları etkileyen kist ve ameliyatlar, otoimmün hastalıklar vs. over rezervini düşürür ya da hiçbir sebebi yoktur.

Bir kadının yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi tedaviye vereceği yanıtın öngörülmesinde, kullanılacak ilaçların ve dozlarının seçiminde ve gebelik şansının belirlenmesinde çok önemlidir. Over rezervinin saptanmasında çok sayıda yöntem vardır ancak en çok kullanılanları adetin 3. günü FSH/E2, Anti Müllerien Hormon (AMH) ve ultrasonografide antral Follikül sayımıdır.

Over rezervin durumuma göre hastalar tedavi öncesi üç gruba ayrılırlar; a) Normal yanıt verenler b) Aşırı yanıt verenler (özellikle polikistik overli hastalar) c) Kötü yanıt veren olarak üç gruba ayrılırlar. İlk 2 grupta gebelik şansı belirgin olarak yüksektir. Ancak kötü over yanıtı olan hastalarda tadaviye hiç yanıt alınamayabilir ya da sınırlı sayıda yumurta elde edildiği için gebelik şansı çok düşük kalabilir.

Bu nedenle kötü over rezervi olan hastalarda standart porotokoller yerine farklı ilaçlar ve protokoller denenebilir. Her ne kadar bu yöntemlerin etkinlikleri kesin değilse ve her hastada sorunu çözmekten uzaksada aşağıdaki yöntemler kötü over rezervi olan hastalarda denenebilir. Ancak burada unutulmaması gereken şey; kötü yanıt veren bir hastanın bu durmunun tamamen düzeltilebilmesi olası değildir ve bazen değişik aylarda tedaviye verilen yanıtlar birbirinden farklı olabilir.

Kötü over rezervi olan hastalarda tedavi seçenekleri; Uzun agonist protokol yerine kısa protokoller, mikrodoz protokol, antagonist protokolü, antiöstrojenlerin eklenmesi (Femera vb), ilaç dozunun artırılması, growth hormon (büyüme hormonu) eklenmesi, sadece FSH içeren ilaçlara LH eklenmesi ya da LH içeren ilaçlar kullanılması DHEAS ya da Testosteron gibi androjenik etkisi fazla ilaçların tedavi öncesi kullanılması tedavi alternatifleri arasında sayılabilir. Bunlar arasında DHEAS, testosteron kullanımı gibi androjenşk ilaçlar ve groth hormon kullanımı gelecek vadeden yöntemler arasında kabul edilmektedir.