Açıklanamayan İnfertilite

Home » Açıklanamayan İnfertilite

Açıklanamayan İnfertilite

Bu çiftlerde problemi ortaya koymaya yönelik araştırmalar mevcut yöntemlerle problemi aydınlatamamış ve kullanılan testlerin tamamen normal olduğu çiftler için kullanılmaktadır.

İnfertil çiftlerin yaklaşık % 15’inde tüm testler normaldir. Bu durumda üremeye yardımcı ilaçlar ve intrauterin inseminasyon (IUI) ampirik olarak kullanılır. Eğer 2-3 siklusta gebelik elde edilemez ise çift bu tedaviye devam etme şansına sahip olmakla birlikte, tüp bebek tedavilerine geçiş önerilir.