Genetik İnceleme

Home » Genetik İnceleme

Genetik İnceleme

Erkeklerde sperm sayısının ileri derecede düşük olması (<5 milyon/ml) ya da hiç bulunmaması yani azoospermi bazı genetik bozukluklarla birlikte olabilir. Kromozomlardaki çeşitli yapısal ve sayısal değişiklikler yanında özellikle Y kromozomu olarak adlandırılan erkek cinsiyet kromozomundaki bazı değişiklikler (Y kromozom mikrodelesyonları) infertilite yakınması ile başvuran erkeklerde %5-15 sıklıkla görülmektedir. Bunların değerlendirilmesi hem infertilite nedeninin ortaya konması hem de tedavi sonrasında gebelik meydana gelirse bunun doğacak olan bebeğe aktarılma riskini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle tedavi öncesi doktorunuz size bu genetik incelemelerin yapılmasını önerebilir.

Erkeklerde spermi taşıyan vaz adı verilen kanalın doğuştan yokluğu (Konjenital vaz agenezisi) kistik fibrozis adı verilen ve ciddi akciğer problemlerine yol açarak ölümcül olabilen bir hastalıkla ilintilidir, ve bu nedenle vaz agenesi olan bireylerde ve özellikle akrabalık varsa eşlerinde bu kistik fibrozis geni araştırılmalıdır.

Genetik test ayrıca erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda (POF), tekrarlayan gebelik kayıplarında ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarındada yaptırılması önerilen testler arasındadır.